Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Tesař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní 
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem 
  • způsob ukončení: závěrečnou zkouškou
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: 
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: 2letá nástavba s maturitou

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent učebního oboru:

- používá odbornou terminologii
- zhotovuje jednoduché tesařské výkresy a náčrty
- hotové dílo zaměří a zakreslí do výkresu - provádí jednoduché výpočty, rozměřuje a zakládá tesařské konstrukce
- ovládá potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a umí je udržovat
- volí vhodný materiál a výrobky při provádění tesařských konstrukcí
- ručně opracovává a strojně obrábí dřevo - ručně opracovává kovové prvky tesařských konstrukcí
- váže a montuje jednoduché tesařské konstrukce
- provádí rekonstrukce narušených tesařských konstrukcí
- rozeznává vady dřeva
- používá ochranné prostředky proti škůdcům dřeva, povětrnostním vlivům
- provádí jednoduché pokrývačské práce
- provádí jednoduché klempířské práce

Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách.

Obor patří do skupiny oborů, kde je možné získat krajské stipendium nebo stipnedium PKS Žďár nad Sázavou


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst: informace budou doplněny


Benefity: škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil 


Kód studia: 36-64-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět