Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ošetřovatel (ka)

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči. 


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem 
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: 
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: nástavbové studium přímo ve škole, ukončené maturitní zkouškou

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Žáci získají během studia odborné znalosti a praxi v oblasti ošetřovatelské péče, v oblasti rehabilitační a diagnostické péče.

- umí poskytovat přímou péči a pomoc nemocným, postiženým, sociálně slabým osobám.

- umí komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Profil absolventa:

- teoretická výuka bude organizována na SOŠ
- odborná praxe bude probíhat v zdravotnických zařízeních, LDN, hospici, domech s pečovatelskou službou apod.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

- ve zdravotnických a sociálních zařízeních
- v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech
- v domácí ošetřovatelské péči
- pro osoby se zdravotním postižením
- v zařízeních pro seniory a v hospicích


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 53-41-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny 


osetrovatelky


Zpět