Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Železničář

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel, informátor.


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečnou zkouškou
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky:  nekonají se, ale student musí mít úspěšně ukončenou ZŠ, zdravotní a smyslová způsobilost pro práci u ČD potvrzená dorostovým lékařem
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: 2letá nástavba s maturitou

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti:

- železniční dopravy a přepravy 
- železničního provozu

  • Teoretická výuka: 

- probíhá 2 týdny v měsíci na SOŠ Nové Město na Moravě 
- možnost získání řidičského průkazu na motocykl a osobní automobil ve vlastní autoškole

  • Praktická výuka: 

- probíhá 2 týdny v měsíci ve střediskových železničních stanicích případně ve stanicích nejbližších místu bydliště žáka


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

- u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel,informátor 
-  podrobné informace lze získat u učitelů odborné výchovy v uvedených železničních stanicích, nebo přímo na SOŠ Nové Město na Moravě


Benefity: škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil 


Kód studia: 37-52-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět