Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Podnikání - 3leté dálkové

Tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na technicko-hospodářských pozicích a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: výuka probíhá vždy jeden den v týdnu od 13:30 - 5 vyučovacích hodin
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
 • způsob ukončení: maturitní zkouška (státní + profilová odborná)
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: nekonají se, ale uchazeč musí mít vystudován tříletý obor zakončený výučním listem a podat přihlášku 
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

 • Studium je zaměřeno na přípravu studentů pro zvládnutí ekonomických problémů v podnikání v oboru ve kterém byli vyučeni.
 • Studium je tříleté a probíhá vždy jeden den v týdnu od 13:30 5 vyučovacích hodin.
 • Student koná každé pololetí zkoušku ze všech předmětů viz (druhá strana) a na závěr maturitní zkoušku. (společná část – ČJ,Cizí jazyk, volitelné – M,INT, ZSV profilová část - odborný předmět, volitelný předmět, závěrečná práce).
 • Studium je bezplatné
 • Cizí jazyk – výběr AJ, NJ, RJ

Profil absolventa:

 • Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.
 • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku.

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

 • Absolvent studijního oboru je po všeobecné stránce středoškolsky vzdělaný člověk.
 • Je připraven pro vykonávání středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.
 • Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, přičemž se studenti mohou uplatnit jak ve specifickém druhu činnosti ve kterém byli vyučení i v technicko administrativních činnostech potřebných při řízení malé a střední firmy.

Kód studia: 64-41-L/51


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět