Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Železniční provoz

Čtyřleté denní studium  zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
 • způsob ukončení: maturitní zkouška (státní + profilová odborná)
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: přijímací zkouška je povinna pro všechny - český jazyk, matematika
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.


Charakteristika oboru:

 • výuka je bezplatná
 • obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.
 • během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti železniční dopravy a přepravy
 • obsluha PC a psaní na stroji
 • ekonomika
 • právo
 • železniční předpisy
 • dva cizí jazyky 
 • studenti jsou připravováni na nástup do středních řídích funkcí u podniku České dráhy a.s.

Profil absolventa:

Nový ŠVP, zaměřený na práci v podniku ČD a.s.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

•  u ČD – výpravčí,osobní pokladník, zahraniční pokladna, tranzitér, skladní vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní přepravy, signalista, vedoucí obsluhy vlaku po přeškolení strojvůdce
•  u podniků zabývajících se dovozem a vývozem
•  v oblasti cestovního ruchu
•  u podniků zabývajících se různými druhy přeprav 


Benefity: 

Zahraniční spolupráce
•  Program EU – Sokrates Comenius
•  Zahraniční spolupráce workshopy s Německem a Lotyšskem


Kód studia: 37-41-M/01


Kontaktní osoba: Mgr. Edita Fialová - 734 439 342


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


zelprov

 


Zpět