Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Mechanik opravář - svářeč

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění při provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: pohovor
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.


Charakteristika oboru:

ŠVP Mechanik, opravář - svářeč (RVP 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti opravárenství a servisních služeb.

Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru dle ŠVP Mechanik, opravář - svářeč se uplatní při provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. Absolventi jsou rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Uplatnění absolventů je možné i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění.


Benefity:

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.


Kód studia: 41-55-H/01 (Opravář zemědělských strojů)


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět