Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Zámečník strojní výroby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v typovcýh pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strrojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.  


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: pohovor
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru:

Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.


Charakteristika oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Zámečník strojní výroby (RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru dle ŠVP Zámečník strojní výroby se uplatní v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod.


Benefity:

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.


Kód studia: 23-51-H/01 (Strojní mechanik)


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět