Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Farmářka, farmář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění  v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat.


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: pohovor
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: 

Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi. Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.


Charakteristika oboru: informace budou doplněny


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru Farmářka, farmář se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolvent se může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech, při realizaci odpadového hospodářství podniku a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství.


Benefity: Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.


Kód studia: 41-51-H/01 (Zemědělec - farmář)


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět