Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Hutník - slévač

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v povoláních hutník ( v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů) tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: pohovor
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny 


Charakteristika oboru:

Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné  a praxi.

Odborná praxe učebního oboru je realizována jak na pracovištích školy v základní přípravě a dále pak na smluvních pracovištích například Železáren Štěpánov. Součástí přípravy absolventů tohoto oboru jsou i odborné exkurze a stáže v dalších slévárenských provozech v České republice. 


Profil absolventa:

Absolvent je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízením a kontrolou průběhu a výsledků výroby, ošetřováním a běžnou údržbou hutnních agregátů. Dále jsou absolventi připraveni tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky na pozicích slévač. 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi tohoto oboru se uplatní v povoláních hutník (v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů), tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. 


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 21 - 52 / H01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 

 

 

 


Zpět