Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodně-technické. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: vychází z přijímacího řádu vydaného každoročně ředitelkou školy
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Tento obor vás připraví na výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních. Během studia se v pravidelných týdenních cyklech střídá teoretické a praktické vyučování, přičemž ve druhém a třetím ročníku se zaměříte na výtahy a zdvihací zařízení.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Po absolvování oboru Výtahář se uplatníte v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodně-technické. Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů, můžete získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je např. výtahář, elektrikář, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 26-52-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: škola dlouhodobě spolupracuje s velkomeziříčskou firmou Výtahy s.r.o., zabývající se výrobou a servisem výtahů, povrchovými úpravami kovů, strojní a zámečnickou výrobou atdZpět