Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Rekondiční a sportovní masér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v masérských, rehabilitačních a poradenských službách v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelskému subjektu. 


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: nekonají se
 • školné: k 15. dni v daném měsíci 700,-
 • možnost dalšího studia: studium nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení 

Cíl studijního oboru:

Odborná příprava směřována na: masérské služby různými typy masérských technik, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu. Vedení po odborné, ekonomické a informační stránce tak, aby absolvent byl schopen provozovat vlastní živnost.


Charakteristika oboru: informace budou doplněny 


Profil absolventa:

 • Žáci ovládají základní masérské techniky – klasickou masáž, sportovní masáž, baňkování, reflexní masáž, lymfatickou masáž, masáž lávovými kameny
 • Dokáží provést vyšetření pohybového aparátu, zhodnotit vhodnost a nevhodnost masáže
 • Volí vhodnou techniku masáže, volí vhodné přípravky v souladu s technologickými postupy
 • Znají anatomii těla, používají odbornou terminologii
 • Dokáží doporučit cvičební plán a opatření ke zlepšení pohybových potíží, ke snížení bolestivosti
 • Umí vystupovat profesionálně a kultivovaně ke svým klientům
 • Získají znalosti a dovednosti k samostatnému podnikání
 • Velmi důležitá je manuální zručnost, fyzická zdatnost, schopnost empatie a radost z práce, která pomáhá druhým!

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Uplatnění: masérské, rehabilitační a poradenské služby v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelském subjektu.


Benefity: informace budou doplněny 


Kód studia: 69-53-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět