Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Interiérová a aranžérská tvorba

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v profesích souvisejících s reklamou a propagací jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků, ve výstavnictví a úpravě interiéru. 


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: přijímací zkoušky se nekonají, předpokladem pro přijetí je zájem o obor, výtvarné a estetické cítění.
  • školné: k 15. dni v měsíci 600,-
  • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Pro získání odbornosti se žáci zabývají návrhářskou prací s použitím výtvarných a grafických technik. Vytvářejí vkusné interiérové dekorace k různým příležitostem. Upravují výkladní skříně, prodejní prostory, realizují výstavy. Do výuky je též zařazena floristika – živá a suchá vazba květin.


Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent získá výuční list a certifikaci s uplatněním:

  • v profesích související s reklamou a propagací jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků
  • ve výstavnictví a úpravě interiéru

Benefity: informace budou doplněny 


Kód studia: 69-53-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět