Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Kuchař – číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: 
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku, není tedy nutné sponzorství.


Profil absolventa:

Osvojí si dovednosti a návyky :

 • V technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
 • V přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
 • V technice obsluhy, přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
 • V sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
 • Ve společenském chování a umění jednat s lidmi

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Po ukončení učebního oboru škola nabízí další vzdělání v návaznosti na učební obor v denním dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.


Benefity:

Za odvedenou produktivní práci a účasti na komerční činnosti školy v oblasti gastronomických služeb, které škola nabízí místnímu regionu, jsou žáci finančně odměněni. V souladu s tradicemi tohoto oboru na naší škole, nadstandardními aktivitami, včetně prospěchového stipendia, jsou vytvořeny na škole podmínky pro kvalitní přípravu učňů.  V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy s výběrem jídel, denní bar pro žáky atd.


Kód studia: 65-51-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět