Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem
zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i
uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, to znamená kurzy IT, manažerských
dovedností, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy i kurzy technického a odborného
vzdělávání.

Zaměstnanci firem se zdarma zůčastní a absolvují nabízené kurzy v jednotlivých oblastech:

  • IT dovednosti
  • Jazykové znalosti
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické dovednosti ve výrobě a řemeslech
  • Svařování, obsluha CNC, elektrotechnika a energetika
  • Řidičská oprávnění

Ušetříte 100% nákladů od externích agentur a firem na vzdělávání zaměstnanců!

________________________________________________________________________________________________________

Přehled nabízených kurzů (uvedená osnova je pouze orientační a bude přizpůsobena znalostem účastníků a potřebám firem):

Adobe Flash

4. 12. 2017 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Anglický jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

4. 12. 2017

Jazykový kurz v rozsahu 2 hodin týdně po dobu realizace projektu, tj. 104 hodin.

Anglický jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

4. 12. 2017

jazykový kurz v maximálním rozsahu 2 hod týdně po dobu realiazace projektu, tj. 104 hodin.

Anglický jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1 dle (SERR)

4. 12. 2017

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 2 hod týdně po dobu realizace projektu, tj. 104 hodin

Asertivní jednání

6. 12. 2017 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Asistent

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v oblastech organizace prací, řízení chodu kanceláře a porad, písemná a elektronická komunikace, organizace a ekonomika firmy.

AutoCAD 3D

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu 16 hodin.

AutoCAD základní kurz

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 24 hodin.

C#

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Specializovaný kurs IT v maximálním rozsahu 30 hodin.

C++

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v maximálním rozsahu 35 hodin.

Cash flow

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs účetních a ekonomických dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Cestovní náhrady

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních a ekonomických dovedností v maximálním rozsahu 8 hodin.

CorelDraw

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

CSS

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Daň z přidané hodnoty

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Daně z příjmu fyzických osob

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Daně z příjmu právnických osob

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Daňová problematika pro účetní a ekonomy firem

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou daně v podniku, jejich výpočet, evidence a administrace. Kurz je zaměřen na daň z příjmů právnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty.

Efektivní komunikace

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Ekonom

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy manažerské ekonomiky s využitím účetní a operativní evidence. Jedná se o nástavbu nad účetnictvím s cílem naučit účetní rozumět a využívat data účetní evidence pro potřebný reporting manažerům společnosti. Seznámit účetní se základy kalkulací a rozpočetnictví jejich vazbami na účetní evidenci a využití k efektivnímu reportingu. Součástí výuky lze zvolit základy finanční analýzy a využití získaných dat k řízení společnosti.

Ekonomické minimum/základy

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Euro CALC - kurz rozpočtování

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností (rozpočtování) v maximálním rozsahu 35 hodin.

Finanční řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs účetních, ekonomických a právních dovedností v maximálním rozahu 16 hodin

Firemní kultura

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin

Francouzský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Francouzský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Francouzský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

GIMP

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

GIMP

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Helios green

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Helios Orange

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu max. 8 hodin

Hmotný a nehmotný majetek

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomickýcha právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Hodnocení zaměstnanců

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

HTML

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin,

HTML a CSS

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Incoterms

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Insolvenční řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Java

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Kalkulace nákladů

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních a ekonomických dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Kreativní metody v řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Linux základní kurz

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností - v rozsahu maximálně 24 hodin.

Management (řízení) změn

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Manažer začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu.

Marketingový a komunikační mix

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Microsoft dynamic AX - financials I.

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 21 hodin.

Microsoft dynamics AX

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT znalostí v rozsahu maximálně 8 hodin

Microsoft dynamics AX - financials I.

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 21 hodin.

Mistr ve výrobě - začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je efektivní komunikace v praxi mistra, řídicí činnost manažera první linie, zlepšování výroby, právní minimum. Cílem je naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy. Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců. Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy. Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů. Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem. Zdokonalit se v práci s PC.

Motivace zaměstnanců

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

MS Access

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

MS Office Excel

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu 16 hodin.

MS Office Powerpoint

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

MS Office pro asistenty

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz nejlepších technik pro racionální organizaci informací.

MS Office pro manažery

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy. 

MS Outlook

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

MS Publisher

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MS Sharepoin

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MS SQL Server 2012

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin

MS Word

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MySQL

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Mzdová účetní

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci.

 

Mzdové účetnictví

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Německý jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v maximálním rozsahu 104 hodin.

Německý jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Německý jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v maximálním rozsahu 104 hodin

Novinky v daních a účetnictví

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Účetní a ekonomický kurz v rozsahu maximálně 8 hodin

Obchodní angličtina – pokročilý, vstupní úroveň B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Obchodní angličtina – základní kurz, vstupní úroveň A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Obchodní francouzština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní francouzština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin. 

Obchodní jednání

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Obchodní němčina – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní němčina – základní kurz, vstupní úroveň A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní ruština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní ruština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodník začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy práce začínajícího obchodníka (obchodního zástupce) ve firmě.

Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1 v rozsahu maximálně 40 hodin

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě v rozsahu maximálně 7 hodin.

Perl

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Personalista

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností personalistů.

PhotoShop

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

PHP

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Pohoda

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 2 hodin.

Postupy výběru zaměstnanců

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Právní minimum

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právního minima v rozsahu maximálně 16 hodin

Právní minimum se zaměřením na GDPR

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Předmětem kurzu jsou základy právní problematiky podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR ochrany osobních dat ve společnosti. Cílem je naučit zájemce orientovat se a znát základní právní normy aplikovatelné na podnik a využívat tyto znalosti v praxi při přípravě smluv a aplikaci právních norem.

Prezentační dovednosti

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz prezentačních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Projektové řízení

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin

Projektové řízení

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu.  Kurz je zaměřen na získání dovedností pro řízení projektových týmů, pochopení rolí členů týmu.  

Python

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kruz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Ruský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Ruský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Ruský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny B

17. 1. 2018

Řidičský kurz skupiny B v rozsahu maximálně 47 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny C v rozahu maximálně 104 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření z C na D)

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny D v rozsahu maximálně 44 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny T

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny T v rozsahu maximálně 59 hodin.

SAP

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Smluvní vztahy

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

SQL 24

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Stres a jeho odstraňování

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Svařování - základní kurzy

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování podle ČSN 050705 v rozsahu maximálně 160 hodin.

Svařování - zaškolení pracovníků

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování v rozsahu maximálně 42,5 hodin 

Svařování kurzy dle normy ČSN EN 287-1

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování dle normy ČSN EN 287-1 v rozsahu maximálně 160 hodin.

Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Time management

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Týmová spolupráce

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Účetní závěrka

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Účetnictví pro pokročilé (vybrané oblasti účtování)

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Kurz bude zaměřen na aktuální problematiku účtování a zodpovězení konkrétních dotazů účastníků. Součástí bude zpracování účetní závěrky a účetních výkazů.

Podle konkrétních potřeb se seznámí s evidencí a účtováním majetku, mzdovou evidencí, daňovou problematikou, cestovními náhradami

 

Účtování v cizí měně

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Účtování ve vybraných oblastech účetnictví

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy a pravidla účtování v jednotlivých vybraných částech (oblastech) účetnictví. Jedná se o účtování majetku, zásob, pohledávek a závazků, úvěrů, mezd a daní.

Kurz je zaměřen na pravidla účtování a oběh účetních dokladů v jednotlivých částech. Zpracování účetní závěrky a inventur účtů.

Vedení a koučink zaměstnanců

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Veřejné zakázky

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Vyjednávání a argumentace

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Windows 8

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Windows server 2012 - instalace a konfigurace

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Windows server 2012 - správa serveru

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializoavných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

XML

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Zabezpečení webových aplikací

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Zvyšování výkonnosti

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz rozvoje měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin