Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Právní minimum se zaměřením na GDPR

Předmětem kurzu jsou základy právní problematiky podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR ochrany osobních dat ve společnosti. Cílem je naučit zájemce orientovat se a znát základní právní normy aplikovatelné na podnik a využívat tyto znalosti v praxi při přípravě smluv a aplikaci právních norem.Termíny kurzů:

9.10.2018, 8.11.2018, 11.12.2018, 29.1.2019, 5.3.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Předmětem kurzu jsou základy právní problematiky podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR ochrany osobních dat ve společnosti. Cílem je naučit zájemce orientovat se a znát základní právní normy aplikovatelné na podnik a využívat tyto znalosti v praxi při přípravě smluv a aplikaci právních norem. Zvláštní pozornost bude věnována GDPR-Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Cílová skupina:

Manažeři, ekonomové a účetní firem, kteří potřebují ke své práci právní znalosti z oblasti obchodního a občanského práva uplatnitelného v podniku. Pracovníci odpovídající za aplikaci GDPR ve firmě.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Právní minimum - 16 hodin

Smluvní vztahy - 8 hodin

Obchodní jednání - 16 hodin

 

 


Zpět