Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Projektové řízení

 Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu.  Kurz je zaměřen na získání dovedností pro řízení projektových týmů, pochopení rolí členů týmu.  Termíny kurzů:

12.10.2018, 13.11.2018, 14.12.2018, 1.2.2019, 8.3.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu.  Kurz je zaměřen na získání dovedností pro řízení projektových týmů, pochopení rolí členů týmu.   Cílem je připravit účastníky na práci v projektových týmech, naučit je principům a pravidlům práce týmů. Současně je zaměřen na ekonomiku a kalkulace nákladů projektu.

Cílová skupina:

Kurz je určen projektovým manažerům a ekonomům, kteří potřebují zdokonalit v řízení projektu, projektového týmu a v oblasti ekonomiky projektu.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Projektové řízení - 24 hodin

Finanční řízení - 16 hodin

Varianty nabídky:

Kalkulace nákladů - 16 hodin

Veřejné zakázky - 8 hodin

Smluvní vztahy - 8 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.

 


Zpět