Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Personalista

Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností personalistů.Termíny kurzů:

18.10.2018, 16.11.2018, 20.12.2018, 7.2.2019, 14.3.2019, 5.4.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností personalistů. Zabývá se postupy výběru, hodnocení a motivací zaměstnanců, vedením a koučinkem zaměstnanců. Dále seznámí účastníky s náležitostmi personální evidence a mzdovým účetnictvím. Cílem je rozšíření profesních znalostí a dovedností personalistů a využití získaných poznatků v praxi.

Cílová skupina:

Personalisté a ekonomové zabývající se personalistikou s praxí. Kurz je vhodný i pro střední management firem, který pracuje s větším pracovním kolektivem.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Postupy výběru zaměstnanců - 16 hodin

Hodnocení zaměstnanců - 16 hodin

Mzdové účetnictví - 16 hodin

Varianty nabídky:

Motivace zaměstnanců - 16 hodin

Vedení a koučink zaměstnanců - 16 hodin

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.

 


Zpět