Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Asistent

Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v oblastech organizace prací, řízení chodu kanceláře a porad, písemná a elektronická komunikace, organizace a ekonomika firmy.Termíny kurzů:

22.10.2018, 20.11.2018, 4.1.2019, 12.2.2019, 19.3.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v oblastech organizace prací, řízení chodu kanceláře a porad, písemná a elektronická komunikace, organizace a ekonomika firmy. Současně je pozornost věnována využití výpočetní techniky a práci s osobním počítačem jak v rámci firemního informačního systému, tak v MS Office.

Cílová skupina:

Asistenti s praxí v kanceláři, oddělení, pobočce, projektovém týmu, nebo jiném samostatném organizačním útvaru firmy, kteří potřebují získat nové poznatky a osvojit si nové metody práce.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Bude záviset na jakých pozicích a v jakých útvarech budou zájemci pracovat.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Ekonomické minimum/základy - 16 hodin

MS Office Excel (práce s počítačem a IS) - 16 hodin

Právní minimum - 8 hodin

Varianty nabídky:

Efektivní komunikace - 8 hodin

Prezentační dovednosti - 8 hodin

Týmová spolupráce - 8 hodin

Vyjednávání a argumentace - 8 hodin

Asertivní jednání - 8 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.

 


Zpět