Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 


Firma Subjekt: Střední odborná škola Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: povinné ukončení školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče
 • školné:
 • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Obor vhodný pro chlapce i dívky. 


Profil absolventa:

Po ukončení přípravy a po vykonání závěrečné zkoušky absolventi umí:

 • Hodnotit suroviny z kvantitativního i kvalitativního hlediska
 • Zajistit jejich správné uskladnění
 • Připravit suroviny pro zpracování, přepočítat spotřebu dle receptur
 • Připravit cukrářské těsto, náplně, hmoty
 • Ručně tvarovat a zhotovovat cukrářské výrobky
 • Hodnotit jakostní znaky polotovarů a hotových výrobků
 • Vést technologické záznamy, expediční práce
 • Navrhovat netradiční druhy výrobků včetně celé výrobní dokumentace
 • Operativně řídit celý technologický proces, připravovat všechny druhy zmrzlin
 • Dokáže rámcově připravit jednotlivé druhy restauračních moučníků
 • Odborný výcvik je prováděn u podnikatelských subjektů ve Velké Bíteši a okolí:
 • Café Jana, Masarykovo nám. 66, Velká Bíteš
 • Jeřábkova pekárna, Růžová 246, Velká Bíteš

Uplatnění absolventů a profesionální růst: informace budou doplněny


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 29-54-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět