Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Střední odborné

Aplikovaná informatika ve službách

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy atd. 

Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve výrobních provozech, ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. 

Ekonomické lyceum dobíhající studium 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích, kde je nutná perfektní znalost kancelářských aplikací. 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích jako technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní a další. 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se obchodem, v oblasti cestovního ruch. 

Elektrotechnika

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškouu a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební , regulační  a montážní techniky atd.

Hotelnictví a turismus

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v hotelovém a gastro provozu, je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví, je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu. 

Informační technologie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v oblasti propagace a zpracování dat, v roli počítačových grafiků a tvůrců atd..

Logistika v dopravě

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu. 

Management služeb a cestovního ruchu

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek apod. 

Mechanik elektrotechnik

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnit se při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním a další. Uplatnění absolventů v pozicích kde je vyžadována teoritecká i manulání zručnost. 

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích stroj a další. 

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění.

Obchodní akademie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v administrativě soukromého i státního sektoru. Může pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách. 

Obchodní akademie pro současný 2 - 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní  zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví. 

Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnosti uplatnění v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru.  

Podnikání - 2leté denní

Dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění pro vykonávání středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.

Společné stravování

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování.

Strojírenství

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění jako konstruktér strojů a strojních zařízení, kostruktér nástrojů a další. 

Technická zařízení budov

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků na pozicích projektant zařízení budouv, přípravář stavební výroby, mistr nebo stavbyvedoucí a další. 

Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u na pozicích vyžadujících znalost jazyků, odborný přehled v jednotlivých technických oblastech. 

Technik modelových zařízení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař. Po zapracování jsou schopni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách. 

Železniční provoz

Čtyřleté denní studium  zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu