Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Střední s výučním listem

Přehled učebních a maturitních oborů škol v okrese Žďár nad Sázavou:

Automechanik

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích emisí (SME) apod.

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě.  

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb. 

Elektrikář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělávání s výučním listem. Možnost uplatnění zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář a další. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů. 

Elektrikář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení a dále. 

Farmářka, farmář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění  v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat.

Hutník - slévač

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v povoláních hutník ( v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů) tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. 

Instalatér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní instalatérské firmě, u jiných instaltérských firem.

Interiérová a aranžérská tvorba

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v profesích souvisejících s reklamou a propagací jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků, ve výstavnictví a úpravě interiéru. 

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Kuchař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb a další. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař – číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař-číšník, zkrácené 1leté studium

Jednoleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchařské práce

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v kuchařských zařízeních, restauracích, hotelích, atd.

Lesní mechanizátor

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění v příbuzních povoláních obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví. 

Mechanik opravář - svářeč

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění při provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. 

Mechanik opravář motorových vozidel

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod. 

Modelář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění Možnost uplatnění v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog-postupář slévárny a další.

Nástrojař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Obraběč kovů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Opravář lesnických strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní opravárenské firmě, u opravářských firem, v autoservisu a další. 

Opravář zemědělských strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se může věnovat montážím a demontážím, opravám , údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních a další. 

Ošetřovatel (ka)

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči. 

Rekondiční a sportovní masér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v masérských, rehabilitačních a poradenských službách v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelskému subjektu. 

Slévač

Jednoleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Stravovací a ubytovací služby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. 

Strojní mechanik

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání s výučním listem. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Tesař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Truhlář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodně-technické. 

Zámečnické práce ve stavebnictví

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě. 

Zámečník strojní výroby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v typovcýh pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strrojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.  

Zedník

Tříleté denní studium zakončení závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní stavební firmě a u jiných stavebních firem. 

Železničář

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel, informátor.