Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Nabídka vzdělávání

Agroturistika

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním diplomu opravňujícím používat za jméno DiS. Možnost uplatnění v podnikatelské činnosti v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky. 

Aplikovaná informatika ve službách

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy atd. 

Automatizace a informatika

Obor je vystavěn na špičkovém vybavení školy v oblasti Automatizace a ICT technologií. Absolventi oboru získají znalosti z oblasti elektronických prvků, měřicích přístrojů a moderního softwaru.

Automechanik

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích emisí (SME) apod.

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě.  

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb. 

Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve výrobních provozech, ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. 

Ekonomické lyceum dobíhající studium 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích, kde je nutná perfektní znalost kancelářských aplikací. 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích jako technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní a další. 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se obchodem, v oblasti cestovního ruch. 

Ekonomika strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu za jméno DiS. (diplomovaný specialista). Uplatnění v podnicích jako finanční referent, hospodářskosprávní referent a další. 

Elektrikář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělávání s výučním listem. Možnost uplatnění zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář a další. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů. 

Elektrikář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení a dále. 

Elektrotechnika

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškouu a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební , regulační  a montážní techniky atd.

Farmářka, farmář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění  v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat.

Hotelnictví a turismus

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v hotelovém a gastro provozu, je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví, je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu. 

Hutník - slévač

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v povoláních hutník ( v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů) tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. 

Informační technologie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v oblasti propagace a zpracování dat, v roli počítačových grafiků a tvůrců atd..

Informační technologie ve strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (diplomovaný specialista) za jméno. Možnost uplatnění jako samostatný strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technolog a další. 

Instalatér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní instalatérské firmě, u jiných instaltérských firem.

Interiérová a aranžérská tvorba

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v profesích souvisejících s reklamou a propagací jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků, ve výstavnictví a úpravě interiéru. 

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Kuchař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb a další. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař – číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař-číšník, zkrácené 1leté studium

Jednoleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchařské práce

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v kuchařských zařízeních, restauracích, hotelích, atd.

Lesní mechanizátor

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění v příbuzních povoláních obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví. 

Logistika v dopravě

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu. 

Management služeb a cestovního ruchu

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek apod. 

Mechanik elektrotechnik

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnit se při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním a další. Uplatnění absolventů v pozicích kde je vyžadována teoritecká i manulání zručnost. 

Mechanik opravář - svářeč

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění při provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. 

Mechanik opravář motorových vozidel

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod. 

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění.

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích stroj a další. 

Modelář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění Možnost uplatnění v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog-postupář slévárny a další.

Modelář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění na pozicích modelář, technolog modelárny, truhlář a jiné. 

Nástrojař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Obchodní akademie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v administrativě soukromého i státního sektoru. Může pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách. 

Obchodní akademie pro současný 2 - 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní  zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví. 

Obraběč kovů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Opravář lesnických strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní opravárenské firmě, u opravářských firem, v autoservisu a další. 

Opravář zemědělských strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se může věnovat montážím a demontážím, opravám , údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních a další. 

Ošetřovatel (ka)

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči. 

Podnikání

Tříleté dálkové nebo dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou  a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. 

Podnikání

Tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškouu a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v ekonomických útvarech všech podniků. 

Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnosti uplatnění v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru.  

Podnikání - 2leté denní

Dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění pro vykonávání středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.

Podnikání - 3leté dálkové

Tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na technicko-hospodářských pozicích a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.

Rekondiční a sportovní masér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v masérských, rehabilitačních a poradenských službách v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelskému subjektu. 

Slévač

Jednoleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Společné stravování

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování.

Stravovací a ubytovací služby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. 

Strojírenská technologie

Tříleté dálkové kombinované studium zakončené státní zkouškou a získáním bakalářské titulu. Možnost uplatnění v technických funkcích, ve vývojových, konstrukčních a technologických ústavech nebo kancelářích a další. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, vedoucích a další. 

Strojírenství

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění jako konstruktér strojů a strojních zařízení, kostruktér nástrojů a další. 

Strojní mechanik

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání s výučním listem. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Technická zařízení budov

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků na pozicích projektant zařízení budouv, přípravář stavební výroby, mistr nebo stavbyvedoucí a další. 

Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u na pozicích vyžadujících znalost jazyků, odborný přehled v jednotlivých technických oblastech. 

Technik modelových zařízení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař. Po zapracování jsou schopni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách. 

Tesař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Truhlář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodně-technické. 

Zámečnické práce ve stavebnictví

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě. 

Zámečník strojní výroby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v typovcýh pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strrojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.  

Zedník

Tříleté denní studium zakončení závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní stavební firmě a u jiných stavebních firem. 

Železničář

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel, informátor.

Železniční provoz

Čtyřleté denní studium  zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu