Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích stroj a další. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma  výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: absolventi pokračují studiem čtvrtého ročníku uvedeného oboru a po absolvování 4. ročníku vykonávají maturitní zkoušku. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Studijní obor mechanik seřizovač je zaměřen na strojní obrábění a programování CNC obráběcích strojů. Absolventi oboru dále zvládají kreslení a modelování součástí ve 2D a 3D a jejich programování, kontrolu a měření. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti ve strojním obrábění a seznamují se se základy programování CNC obráběcích strojů. Po 2. ročníku si dále žáci mohou zvolit zaměření programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na zpracování plastů. Ve třetím ročníku si rozšiřují znalosti v programování CNC obráběcích strojů, případně se seznamují se základy zpracování plastů a seřizováním strojů pro zpracování plastů. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Žáci, kteří nastoupili v roce 2016 a později mohou po třetím ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku (koná se podle jednotného zadání závěrečných zkoušek) a získat výuční list oboru obráběč kovů.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Maturitní obor s vysokou poptávkou na trhu práce pro povolání jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích strojů, linek a integrovaných výrobních úseků. Dále jako kontrolní pracovníci vstupních a výstupních kontrol, správci technologického zařízení, konstrukční a provozní pracovníci ve výrobních firmách regionu., popř. s možností provádět samostatnou podnikatelskou činnost ve své profesi. Zaměření programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na zpracování plastů mohou navíc hledat uplatnění jako obsluha nebo seřizovači vstřikovacích lisů na zpracování plastů. 


Benefity:

Po třetím ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru obráběč kovů. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-Fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.


Kód studia: 23-45-L/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět