Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Technik modelových zařízení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař. Po zapracování jsou schopni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělávání: střední odborné vzdělání 
  • způsob ukončení: maturitní zkouškou
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: Pokračují studiem čtvrtého ročníku uvedeného oboru a po absolvování 4. ročníku vykonávají maturitní zkoušku. Po získání maturitního vysvědčení mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání.

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru: 

Studijní obor technik modelových zařízení je zaměřen na výrobu modelových zařízení především ze dřeva, ale i kovů a plastů. Hlavní důraz je kladen na zpracování dřeva a dřevěných materiálů, s odborností na výrobu a opravy modelů a modelových zařízení včetně základů slévárenství. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Od druhého ročníku se zaměřují na výrobu modelů a modelových zařízení. 

Získávají znalosti a dovednosti strojním obrábění dřeva a dřevěných materiálů a seznamují se i se základy slévárenské technologie. Získávají znalosti a dovednosti v kreslení a modelování na počítači a dále se seznamují s programováním CNC obráběcích strojů. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.

Žáci, kteří nastoupili v roce 2016 a později mohou po třetím ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku (koná se podle jednotného zadání závěrečných zkoušek) a získat výuční list oboru modelář. 


Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi studijního oboru technik modelových zařízení se uplatňují v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař a dalších zabývajících se zpracováním dřeva, případně výrobou nábytku. Jsou však po zapracování připraveni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách, provozech zabývajících se zpracováním dřeva, popř. ve slévárnách. Absolventi mohou nalézt uplatnění také ve filmových, televizních a divadelních kulisových studiích.


Benefity:

Po 3. ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru modelář. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku.

Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, …). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.


Kód studia: 21-44-L/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem: informace budou doplněny


 

 


Zpět