Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Modelář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění Možnost uplatnění v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog-postupář slévárny a další.


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečné zkoušky
  • certifikace: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: Po ukončení studia se absolventi mohou zařadit do zaměstnání nebo mohou pokračovat ve studiu ve studijním oboru technik modelových zařízení nebo jiném, kde budou přijati do 2. ročníku nebo po vykonání rozdílových zkoušek do třetího ročníku nebo mohou pokračovat v nástavbovém studiu denním nebo dálkovém a získat tak úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent se v průběhu studia seznamuje se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, se základními dřevěnými konstrukcemi a s výrobou dřevěných polotovarů jako jsou laťovky, překližované desky apod. Zvládá základy formování a odlévání kovů. Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů včetně polystyrenu.

Absolvent zvládá ruční a strojní zpracování součástí ze dřeva, kovů a plastických hmot, umí pracovat s technickou dokumentací a to i pomocí výpočetní techniky, zná způsoby měření a kontroly vyrobených modelů a modelových zařízení. Ve třetím ročníku může být odborný výcvik realizován na pracovištích budoucího zaměstnavatele. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

V praxi se může uplatnit v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog – postupář slévárny, truhlář nebo v jiných provozech, kde je zaměření především na zpracování dřeva a dřevěných polotovarů, například truhlář, tesař, při výrobě nábytku apod.


Benefity:

Možnost přestupu v průběhu 1. ročníku na obor, který žáka více zaujal – bez rozdílových zkoušek, ve vyšších ročnících také, ale mohou zde již být předepsány rozdílové zkoušky. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Získání motivačního stipendia Kraje Vysočina na základě žádosti ve výši 700,-Kč/měsíčně, možnost získat i prospěchové stipendium ve výši 1 000,-Kč/pololetí.

Dále možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, …). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech.


Kód studia: 23-53-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět