Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Strojní mechanik

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání s výučním listem. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: dálkové (výuka je směřována tak, aby probíhala především o víkendech)
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: uchazeči jsou přijímání na základě přihlášky ke studiu. Uchazeči jsou přijímání do jednotlivých ročníků na základě předchozího vzdělání a absolvované praxe. 
  • školné:
  • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent učebního oboru disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství.

Absolventi umí vyrábět jednotlivé součásti, sestavit je v celky, provádět údržbu, opravit funkční celky strojů a zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod. Absolventi se seznamují s ručním zpracováním kovů, dřeva, se základy strojního obrábění. Dále si rozšiřují dovednosti v ručním zpracování kovů. Tento učební obor se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu. 


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení. Mohou pracovat jako kontroloři při diagnostice a měření součástí. V případě absolvování příslušných kurzů a zkoušek mohou také pracovat jako svářeči, vazači břemen, jeřábníci, řidiči motorových vozíků nebo silničních vozidel.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 23-51-H/01 


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět