Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Elektrikář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělávání s výučním listem. Možnost uplatnění zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář a další. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Formy výuky:

  • forma vzdělávání: dálkové 
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s výučním listem 
  • způsob ukončení: závěrečné zkoušky 
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky, které umí aplikovat v praxi. Orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit. Postupně se naučí základní montážní práce v budovách občanské výstavby a montáže hromosvodů. Rozumí průmyslovým instalacím, elektrickým strojům a přístrojům. Poradí si s měřením nejrůznějších elektrických veličin a orientuje se v měřicích přístrojích. Vyzná se v řízení jednoduchých procesů pomocí PLC automatů, umí navrhnout a oživit vhodný program.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent školního vzdělávacího programu Elektrikář se uplatní zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář, stavební elektrikář, provozní elektrikář v energetice, při rekonstrukcích elektrických instalací nebo jako provozní elektrikář v železniční dopravě. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů, při řízení a obsluze elektronických přístrojů a zařízení a v celé řadě dalších zaměření.


Benefity:

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě vyplněné přihlášky, ke které doloží doklady o předchozím vzdělání. Po posouzení předložených dokumentů jsou zařazeni do 1. až 3. ročníku studia. Studium může být u některých uchazečů zkráceno na jeden nebo dva roky. Výuka probíhá převážně o víkendech. Absolventi oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Osvědčení pro práci na elektrických zařízeních do 1000V §5 zdarma.


Kód studia: 26-51-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny.


Zpět