Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Modelář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění na pozicích modelář, technolog modelárny, truhlář a jiné. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

forma vzdělávání: dálkové studium

délka studia: 3 roky

dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 

způsob ukončení: záverečná zkouška (ústní, písemná, praktická)

certifikace: výuční list

přijímací zkoušky: informace budou doplněny

školné: informace budou doplněny

možnost dalšího studia: informace budou doplněny


Cíl studijního oboru: informace budou doplněny.


Charakteristika oboru:

Žáci se v průběhu studia seznamují se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, a základních dřevěných konstrukcí a potřebných pro výrobu modelových zařízení. Seznamují se základy formování a odlévání kovů. Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů. Absolventi zvládají ruční a strojní zpracování součástí ze dřeva, kovů a plastických hmot, umí pracovat s technickou dokumentací a to i pomocí výpočetní techniky, znají způsoby měření a kontroly vyrobených modelů a modelových zařízení.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

V praxi se mohou uplatnit v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog – postupář slévárny, truhlář nebo v jiných provozech, kde je zaměření především na zpracování dřeva a dřevěných polotovarů.


Benefity:

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě vyplněné přihlášky, ke které doloží doklady o předchozím vzdělání. Po posouzení předložených dokumentů jsou zařazeni do 1. – 3. ročníku studia. Studium může být u některých uchazečů zkráceno na jeden nebo dva roky. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu a výuka probíhá převážně o víkendech.


Kód studia: 21–53 H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 

 


Zpět