Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Strojírenská technologie

Tříleté dálkové kombinované studium zakončené státní zkouškou a získáním bakalářské titulu. Možnost uplatnění v technických funkcích, ve vývojových, konstrukčních a technologických ústavech nebo kancelářích a další. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, vedoucích a další. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: kombinované bakalářské studium 
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: vysokoškolské
  • způsob ukončení: státní zkouškou
  • certifikace: titul Bc.
  • přijímací zkoušky: matematika, fyzika
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Ve spolupráci se strojní fakultou probíhá na naší škole škole kombinované bakalářské studium. Studium je plně zajištěno fakultou strojní FSI VUT Brno. Jedná se o formu studia při zaměstnání. Kombinované studium znamená, že 1/3 studia probíhá prezenční formou v podobě přednášek a konzultaci a 2/3 studia jsou distanční v podobě samostudia. Tradiční vzdělávací bakalářský studijní program je určen maturantům a je koncipován jako dálkové tříleté studium. Otevírá se na naší škole dle zájmu veřejnosti ve spolupráci s VUT FSI v Brně. Studium je tříleté se získáním titulu Bc. 

Bakalářský studijní program je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a praktické znalosti v oboru dle svého výběru. Cílem výuky bakalářského studijních oborů Strojírenská technologie zajišťovaného odborem Ústavu Strojírenská technologie a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou je snaha odboru poskytnout studentům základní informace z oblasti těchto druhů výrobních technologií - obrábění, tváření a svařování. Toto je umožněno především díky cílené provázanosti výuky všech těchto technologií v rámci jednotlivých odborů Ústavu strojírenské technologie. Rozhodnutí o výběru konkrétní specializace je studenty realizováno začátkem třetího roku studia ve vazbě na téma jeho závěrečné práce.

  • Obrábění - odbor technologie obrábění má vynikající zázemí a prostředky pro provádění výuky, podporované pomocí experimentálních a výpočtových metod pro všechny druhy obrábění, plánování, navrhování nástrojů a manipulace. Mimo systémy CAD/CAM má rovněž řadu možností počítačového modelování a její laboratoře zahrnují všechny hlavní oblasti strojírenské výroby, výrobu ložisek, broušení a nekonvenční technologie obrábění.
  • Tváření a svařování - odbory technologie tváření a technologie svařování vytváří jakožto výzkumné a výukové pracoviště nejen pokrok v oblasti výzkumné, ale současně zajišťují rovněž vysokou profesionální úroveň výuky svých studijních programů. Každý z uvedených odborů připravuje absolventy pro jejich profesionální tvůrčí dráhu a manažerské aktivity v oborech, zahrnujících technologie tváření a svařování. Odbory poskytují základní vzdělání daných oborů, zaměřené nejen na technologie tváření za studena i za tepla, stříhání a dělení materiálu, ohýbání, tažení, výrobu výrobků z plastických hmot, ale i na všechny technologie svařování a povrchových úprav. 

Doba studia je pro bakalářskou úroveň 3 roky s možností pokračovat jeden rok diferenčním studiem a poté dva roky inženýrským studiem. V semestru je celkem 14 týdnů, každý týden je jeden den výuky, běžně v pátek. Studium probíhá asi ze 2/3 ve Žďáře nad Sázavou a z 1/3 v laboratořích FSI VUT Brno. Vyučující jsou z FSI VUT Brno nebo si je VUT ve Žďáře nad Sázavou smluvně zajistí. Ve školním roce 2000/2001 bylo přijato 82 studentů, 40 jich studium v roce 2003 ukončilo. V dalších letech promovalo vždy asi 20 bakalářů. V roce 2001/2002 bylo toto studium otevřeno také v Brně a v Uherském Brodě.


Profil absolventa:

Zimní semestr: Chemie, Informatika I, Úvod do konstrukt. geometrie, Matematika I, Základy konstruování I. 

Letní semestr: Fyzika, Matematika II - B, Nauka o materiálu I, Technická mechanika I, Výrobní technologie I, Zpracování informací, Základy konstruování II - B, Cizí jazyk. 

Předměty druhého ročníku studia

Zimní semestr: Elektrotechnika a elektronika, Pružnost a pevnost, Statistika a pravděpodobnost, Technologie výroby I, Technická mechanika II, Výrobní technologie II, Cizí jazyk II. 
Letní semestr: Jakost a metrologie, Počítač. podpora technologie, Ročníkový projekt - tváření, svařování Ročníkový projekt - obrábění, Technologie výroby II, Zákl. automat. a regulace. 

Předměty třetího ročníku studia

Zimní semestr: Spec. technologie výroby, Technologie montáže, Technol. proj. a manipul. s mater., Technologické procesy, Aplikace CAD/CAM I. 
Letní semestr: Mechanizace a automatizace, Přípravky a nástroje, Výrobní stroje a zařízení, Závěrečný projekt, Aplikace CAD/CAM II.  


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi studia najdou uplatnění v technických funkcích, ve vývojových, konstrukčních a technologických ústavech nebo kancelářích, ve strojírenských výrobních podnicích, ve službách a obchodu u velkých i malých průmyslových podniků. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, vedoucích nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii, a podobně. Jako specialisté na výrobní technologie najdou absolventi dobré uplatnění i v nevýrobní sféře, zahrnující především různé organizace, poskytující služby, obchod a řízení. Mají velké možnosti získání míst, kde jsou vyžadovány získané znalosti daného oboru. Jedná se zvláště o podniky z jiných oborů (průmysl elektrotechnický, chemický apod.). Absolventi jsou rovněž dobře teoreticky a odborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studiu.


Benefity:

Jedinečná příležitost necestovat za vysokoškolským vzděláním příliš daleko. Studium pořádané na naší škole v přímé spolupráci s VUT Brno poskytuje zájemcům bakalářské vzdělání v jednom z nejžádanějších strojírenských oborů. Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z matematiky a fyziky včetně vzorů zadání z předchozích přijímacích zkoušek je možno obdržet na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

Výuka probíhající střídavě v učebnách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve Žďáru nad Sázavou a laboratořích fakulty strojního inženýrství v Brně pod vedením pedagogických a vědeckých pracovníků VUT FSI v Brně. Absolventi získají nezbytné znalosti všech základních konvenčních i nekonvenčních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů výrobní technologie, jakož i technické a technologické přípravy výroby.

Nezbytné jsou zde zvláště znalosti z počítačové podpory, založené především na uplatnění CAD/CAM/CIM metod. Takto budou absolventi dobře vybavení nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii.

V rámci nepovinných předmětů má možnosti rozšiřování svých jazykových znalostí a v dalších volitelných předmětech může získat též základní znalosti managementu a marketingu, podnikání, znalosti o daňovém systému, ekologii a technice prostředí, neboť důležitým cílem výuky je rovněž snaha, aby v průběhu studia absolvent oboru získal základní předpoklady pro jednání s lidmi, řízení a taktéž všechny nezbytné informace a zásady pro vedení pracovních kolektivů.


Kód studia: informace budou doplněny


Kontaktní studia: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět