Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Informační technologie ve strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (diplomovaný specialista) za jméno. Možnost uplatnění jako samostatný strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technolog a další. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

forma vzdělávání: denní

délka studia:  3 roky

dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné 

způsob ukončení: absolutorium

certifikace: titul DiS. (diplomovaný specialista) 

přijímací zkoušky: informace budou doplněny

školné: informace budou doplněny

možnost dalšího studia: informace budou doplněny


Cíl studjiního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Je určen pro studenty s ukončenou maturitou. Vzdělávací program Informační technologie ve strojírenství je postaven na základních principech a současných trendech v nasazení informačních technologií v prosperující průmyslové praxi podle standardu Product Lifecycle Management. Ty jsou nasazovány prakticky v celé předvýrobní, výrobní a distribuční etapě. Z tohoto důvodu je profil absolventa a jeho kompetence dán do úzkého souladu s oborovou specializací a s vývojovými trendy v oblasti rozvoje. V profilu absolventa jsou zohledněny nejen požadavky odborné, ale také požadavky všeobecné, směřující k samostatnému uplatnění v rozsáhlejších tvůrčích týmech průmyslových firem a podniků s naší i zahraniční účastí.

Hlavním cílem je připravit absolventa tak, aby byl schopen samostatně řešit problematiku pomocí informačních technologií v rozsahu vyšším, než poskytuje vzdělání na střední škole. Absolvent je prakticky seznámen s aplikacemi integrovanými ve správě životního cyklu výrobku. Jeho znalosti zahrnují komplexní řešení digitálního obsahu nutného pro návrh CAD/CAE/FEM, výrobu CAM/CAQ a prodej CRM nového výrobku, včetně zabezpečení jeho servisu, technické podpory a následné vazby na inovační proces. Důraz při řešení problémů je kladen na samostatné objektivní myšlení a logický úsudek podepřený znalostmi dané problematiky. 

V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace. 


Profil absolventa:

Výuka produktů společností Siemens NX a Autodesk v oblasti 3D navrhování a průmyslového designu, aplikace technologií moderních metod výroby a výpočtů pomocí konečných prvků, koncepce realizace průmyslových informačních systémů, výuka jazyků a komunikace pro techniky. 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Samostatný strojírenský technik konstruktér, samostatný strojírenský technik technolog, strojírenský technik projektant, samostatný strojírenský technik investic a engineeringu, samostatný strojírenský technik kontrolor jakosti a samostatný strojírenský technik pracovník řízení jakosti, samostatný strojírenský technik dispečer a samostatný strojírenský technik manažer provozu, samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník 


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 26-47-N/03


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


​​


Zpět