Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Automatizace a informatika

Obor je vystavěn na špičkovém vybavení školy v oblasti Automatizace a ICT technologií. Absolventi oboru získají znalosti z oblasti elektronických prvků, měřicích přístrojů a moderního softwaru.


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:​​

  • forma vzdělávání: denní

  • délka studia: 3 roky

  • dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné

  • způsob ukončení: absolutorium

  • certifikace: titul DiS. (diplomovaný specialista)

  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny

  • školné: informace budou doplněny

  • možnost dalšího studia: infomace budou doplněny


Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Je určen pro studenty s ukončenou maturitou v jakémkoliv oboru.  Obor Automatizace a informatika je velmi perspektivní. Zabývá se nejen automatizací výrobních procesů, ale i využitím výpočetní techniky, včetně návrhu a provozu počítačových sítí. Uplatní se v něm i ostatní obory elektrotechniky, jako je měření, elektrické přístroje, přenos a zpracování dat, senzorika, mechatronika, komunikační systémy.

Název studijního oboru odráží jeho bohatou historii. Obor se z jednoduché ovládací a řídící techniky vyvinul až v kybernetiku. V průběhu vývoje vznikaly a odštěpovaly se obory, jako je informatika, robotika, mechatronika. V dřívější době se automatizace zaměřovala na jednoduché průmyslové procesy, dnes však zahrnuje komplexní řízení celých systému za vydatné podpory výpočetní techniky. Obor by se proto mohl klidně jmenovat i aplikovaná informatika.

Na druhé straně zahrnuje vedle automatizační techniky i programování, zpracování dat, návrh a organizaci počítačových systémů včetně sítí, využívání programu pro CAD, CAE, DTP ap., tedy oblasti současné počítačové informatiky. Vedle odborných předmětů obsahuje studium i přírodovědné, ekonomické a podnikatelské předměty a výuku cizích jazyků. Ve druhém a třetím ročníku se student profiluje volbou 8 z cca 20 nabízenýchpředmětů odborného i společenského rázu.

V jazykových znalostech absolventa je primárně preferován anglický jazyk, který tvoří celosvětově základ technické komunikace. Důraz je kladen především na schopnost studia odborné literatury, řešení technických problémů a konverzaci. Absolvent má znalosti z oblasti technické normalizace a využívání mezinárodních standardů, chápe význam rozvoje nových výrobních technologií a jejich význam pro dynamický rozvoj společnosti. Pro jednotlivé oborové specializace má absolvent dostatečný objem znalostí o využití jak tradičních postupů řešení problémů, tak znalostí z oblasti jednotlivých etap produkce pomocí informačních technologií. Informační technologie tvoří při práci absolventa prostředek, který je výkonným nástrojem pro realizaci projektů s možností změn aplikačního prostředí a jeho aktualizace.


Profil absolventa:

Výuka probíhá s podporou moderních přístrojů a zařízení s vysokým podílem digitálních technologií. Obor Automatizace a informatika je zaměřen na výchovu absolventů, kteří získají široké znalosti v oblasti nasazování prostředků automatizační a výpočetní techniky v praxi.

Absolvent získá potřebné znalosti a praktické dovednosti v hlavních směrech současné automatizace, v oblasti moderních elektronických prvků, měřících přístrojů, dále v oblasti konstrukce počítačů a počítačových sítí a jejich periferních zařízení. Jsou mu vštěpovány ekologické zásady, nutné pro návrhy a používání technických zařízení, jako např. hlučnost, EMC, energetická náročnost, úniky chemických látek. Je vychováván k dodržování norem, zásad bezpečné práce, elektrotechnických předpisů.

Významná je i spolupráce s průmyslovou praxí a VŠ, členství v profesních organizacích (ČMSA, AS-i aj.), integrace zkušeností se správou ICT sítí, projektová výuka apod. Získané vzdělání umožňuje následně složit zkoušky dle vyhlášky O odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. Charakteristika vzdělávacího programu. 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent je připraven vykonávat po krátkém zapracování i samostatné a řídící funkce. Hlavním cílem je připravit studenta, se schopností samostatného jednání a myšlení, se schopnostmi řešit problémy, komunikovat se spolupracovníky, obhajovat svá stanoviska a přizpůsobit je požadavkům praxe. Student je připravován i pro tvůrčí práci v týmu.

Pozice: analytik, programátor a provozovatel úloh, správce aplikačních úloh, správce počítačové sítě, technik u počítače nebo počítačové sítě, personál pro montáž a údržbu elektrických a ICT zařízení, konstruktér automatizačního zařízení, projektant automatizace, programátor řídicích systémů, servisní technik, pracovník reklamní agentury (grafika), sazeč tiskovin, pracovník vydavatelství a jiné. 


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 26-41-N/003


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět