Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ekonomika strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu za jméno DiS. (diplomovaný specialista). Uplatnění v podnicích jako finanční referent, hospodářskosprávní referent a další. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky (zahrnuje půlroční praxi v oboru)
  • dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné 
  • způsob ukončení: absolutorium 
  • certifikace: DiS. (diplomovaný specialista)
  • přijímací zkoušky: 
  • školné:
  • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněnny


Charakteristika oboru:

​Je určen pro studenty s ukončenou maturitou. Studijní program se skládá z převážně ekonomických předmětů aplikovaných do prostředí strojírenského podniku. Absolventi získají znalosti organizace a řízení firmy a osvojí si principy ekonomiky podnikání.

Dokáží pracovat s výpočetní technikou, tj. pracují s programy pro účetnictví, zásobování, mzdy a skladování. Studenti se během studia seznamují s právními normami, zákonitostmi marketingu a managementu. Podrobně studují finanční a manažerské účetnictví a získávají znalosti ze statistiky a řízení podniku.

Součástí studia jsou základy strojírenské technologie, technické dokumentace a řízení jakosti. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů pak dominuje matematika, hospodářský zeměpis a výuka cizích jazyků. Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni orientovat se v hlavních oblastech soudobé ekonomiky aplikované ve strojírenství, včetně dopadu na postavení a chování organizací v tomto prostředí.

Dovedou pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a získávat potřebné informace z informačních systémů v českém a minimálně jednom cizím jazyce, dokáží tvůrčím způsobem vypracovat pojednání, prezentace, provádět analýzu a syntézu řešených problémů a navrhovat pracovní postupy. Stupeň schopností, dovedností a znalostí je ověřován u závěrečných absolutorií.


Profil absolventa:

Výuka účetnictví, makroekonomie a podnikové ekonomiky, účetního software WinFas, IC technologii, právní nauky, managementu a marketingu, výuka jazyků a rétoriky. Obor je určen absolventům středních škol a učilišť zakončených maturitní zkouškou. 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Samostatný organizační pracovník. Samostatně organizuje a koordinuje činnosti při zajišťování vnitřního chodu organizací, zájmových sdružení, politických stran a jiných sdružení a seskupení občanů či zaměstnanců. Samostatný hospodářskosprávní referent. Samostatně zajišťuje správu rozsáhlého majetku a majetkových souborů včetně údržby tohoto majetku. Samostatný finanční referent. Zajišťuje financování organizace a provádí souhrnné činnosti ve finanční agendě. Samostatný mzdový referent. Zajišťuje financování organizace a provádí souhrnné činnosti ve mzdové agendě. Samostatný účetní. Zajišťuje účetnictví v organizaci. Samostatný statistik. Koordinuje a provádí zpracování a vyhodnocování statistických souborů včetně metodického usměrňování. 


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 64-31-N/06


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 

 


Zpět