Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě.  


Firma Subjekt: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň: střední vzdělání s výučním listem.
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: beze zkoušek
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející úpravu

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

 • využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku cukrářské výroby
 • zná chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v cukrářské výrobě, způsoby jejich správného uchovávání za účelem jejich kvality a biologické hodnoty
 • vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin a polotovarů pro výrobu
 • posuzuje kvalitu vstupních surovin, pomocných látek, přísad pro cukrářskou výrobu, polotovarů i hotových výrobků podle norem a ovládá zásady jejich správného skladování
 • zpracuje základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků
 • vyrábí kompletní sortiment cukrářských případně cukrovinářských výrobků včetně jejich dohotovení a zdobení
 • navrhuje estetické a fantazijní ztvárnění cukrářských výrobků
 • provádí smyslové hodnocení vybraných vzorků
 • kontroluje kvalitu provedené práce
 • uplatňuje zásady racionální výživy a výživová doporučení 
 • obsluhuje stroje a strojní zařízení v cukrářském provozu včetně zařízení pro balení a etiketaci a provádí jejich základní údržbu
 • prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby i při ručním balení cukrářských výrobků
 • zvládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě
 • řeší samostatně běžné problémy a závady technologického procesu
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany
 • dodržuje zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště 
 • využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje
 • dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 • vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci
 • připraví zboží pro prodej, nabídne zboží, komunikuje se zákazníkem a obsluhuje zařízení prodejny
 • komunikuje se zákazníky v cizím jazyce

Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě. Může zastávat pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 29-54-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět