Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Zedník

Tříleté denní studium zakončení závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní stavební firmě a u jiných stavebních firem. 


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Formy výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: nekonají se 
  • školné: bezplatné studium 
  • možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou a získání maturity v podnikání v technických povoláních

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost


Profil absolventa:

odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

-vlastní stavební firma, u stavebních firem

Profesní orientace

Absolvent učebního oboru:
- má základní vědomosti o stavebních materiálech
- vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky
- má základní vědomosti o technologii výroby
- je připraven pro individuální a seriovou výrobu
- získá znalosti a praxi v oblastech staveb a přestaveb budov, strojů a zařízení, klasických i nových stavebních materiálů
- získá znalosti z technologie i odborného kreslení. Praktická výuka probíhá v budově SOŠ a SOU v Novém Městě na Moravě a u stavebních firem našeho okresu
- po absolvování lze založit vlastní stavební firmu nebo pracovat u jiné stavební firmy.


Benefity:

škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil


Kód studia: 36-67-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět