Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Logistika v dopravě

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu. 


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
 • způsob ukončení: maturitní zkouška (státní + profilová odborná)
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: přijímací zkouška je povinna pro všechny - český jazyk, matematika
 • školné: bezplatné studium
 • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

 • výuka je bezplatná
 • absolvent oboru je po ukončení studia schopen samostatného zabezpečování odborných správních a ekonomických agend a jejich využití v různých odvětvích dopravy a telekomunikací
 • obor je vhodný pro chlapce i pro dívky
 • během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti dopravy a přepravy
 • obsluha PC a psaní na stroji
 • ekonomika a účetnictví
 • dva cizí jazyky
 • právní znalosti
 • aplikovaná psychologie ( jednání se zákazníky) 

Profil absolventa:

Při uzavření smlouvy s ČD možnost stipendia, stravování a doprava zdarma.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

 • u podniků zabývajících se dovozem a vývozem
 • v oblasti cestovního ruchu
 • u podniků zabývajících se různými druhy přeprav
 • u Českých drah a.s.

Kód studia: 37-41-M/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět