Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Automechanik

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích emisí (SME) apod.


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: pohovor
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru:

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.


Charakteristika oboru:

ŠVP Automechanik (RVP 23-68-H/01) Mechanik opravář motorových vozidel) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti výroby, opravárenství a servisních služeb silničních motorových a přípojných vozidel, pro příbuzné strojírenské provozy, dopravu apod. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.


Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru dle ŠVP Automechanik se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Odborná příprava vytváří předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů.


Benefity: Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.


Kód studia: 23-68-H/01(Mechanik opravář motorových vozidel)


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


automechanik


Zpět