Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Zámečnické práce ve stavebnictví

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě. 


Firma Subjekt: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: pohovor
 • školné: bezplatné studium 
 • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

 • Studium zahrnuje tyto předměty:

Všeobecné vzdělávací: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Tělesná výchova, bez cizího jazyku
Odborné předměty: Technologie, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení, Ocelové konstrukce, Odborné kreslení, Odborný výcvik


Profil absolventa:

Chlapci si během učení seznámí se základními pracovními činnostmi při výrobě a zabudování zámečnických výrobků a konstrukcí. Jedná se o celou řadu prací od ručního opracování kovového materiálu, přes strojní operace (broušení, stříhání, řezání, soustružení, frézování), až po základy svařování či zednické práce. Žáci se podílejí na realizaci zámečnických zakázek a podle aktivity je jim vyplácena finanční odměna.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi nacházejí snadno uplatnění nejen ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě.


Benefity:

 • Ve 3. ročníku absolvují kurz svařování ve vlastní svářečské škole s možností získat svářečské oprávnění. Veškeré náklady na tento kurz hradí škola.
 • V průběhu tříleté docházky je také možno absolvovat za režijní ceny řidičské oprávnění na téměř všechny druhy motorových vozidel (A1, A, B, C, T)

Kód studia: 23 - 51 / E01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět