Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Elektrikář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení a dále. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: vychází z přijímacího řádu vydaného každoročně ředitelkou školy
 • školné: informace budou doplněny
 • možnost dalšího studia: po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Cíl studijního oboru:

Po absolvování oboru Elektrikář budete ovládat fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky a aplikovat fyzikální zákony v praxi. Dokážete se orientovat v základní technické dokumentaci, zhotovit ji a využít. Budete znát vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, zvládnete zapojit i opravit nejrůznější spotřebiče a budete používat nejrůznější měřicí přístroje.


Charakteristika oboru:

V prvních dvou letech vás čeká teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání, přičemž od 2. ročníku se osnova dělí na část slaboproudou a silnoproudou. Ve 3. ročníku vás potom připravíme na konkrétní elektrotechnická povolání, se kterými se uplatníte ve svém regionu.


Profil absolventa:

Absolvent ovládá:

 • orientace v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie
 • zapojování, uvádění do provozu, diagnostikování a opravování elektrických obvodů s pomocí technické dokumentace a vždy v souladu s platnými normami a předpisy
 • instalace elektrických sítí venkovního i kabelového vedení
 • pochopení funkčních principů používaných elektrických strojů a přístrojů a nejčastějších druhů elektronických zařízení
 • diagnostika a odstraňování příčin poruch
 • provádění základních druhů elektrotechnických měření, volba optimální metody měření a vyhodnocování naměřených hodnot v souladu s požadavky na měření

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Po absolvování tohoto oboru se uplatníte při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér rozvodných sítí, stavební elektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.


Benefity:

 • Během studia můžete za zvýhodněnou cenu získat oprávnění k řízení osobního automobilu.
 • Pokud docházíte do školy, nemáte vážnější kázeňské prohřešky a nepropadáte, můžete dosáhnout na základní stipendium 400 Kč měsíčně. Pokud navíc dosahujete velmi dobrých výsledků ve výuce a jste výborní v praktickém výcviku, získáte také prospěchové stipendium 1000 Kč za pololetí.

Kód studia: 26-51-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět