Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Opravář zemědělských strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se může věnovat montážím a demontážím, opravám , údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních a další. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 3 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru potvrzená lékařem, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů 
 • školné: 
 • možnost dalšího studia: po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Cíl studijního oboru:

Obor Opravář zemědělských strojů vás připraví na kvalifikovanou práci při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. 

Osvojíte si manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení v rostlinné i živočišné výrobě. Získáte také řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu a oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem. Navíc můžete absolvovat různé kvalifikační kurzy a osvojit si tak základní znalosti z obsluhy zemědělských strojů.


Charakteristika oboru:

Jako kvalifikovaní opraváři zemědělských strojů budete schopni samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na traktorech, samojízdných strojích a mechanizačních prostředích  používaných v zemědělství.


Profil absolventa:

Absolvent ovládá:

 • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
 • opravy a výměny dílčích součástí, podskupin a skupin součástí vozidel a strojů
 • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel a strojů
 • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin
 • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
 • kontrola vlastní vykonané práce

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Díky získaným dovednostem se uplatníte ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se může věnovat montážím a demontážím, opravám, údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad, kontrole technického stavu vozidel a strojů, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.


Benefity:

 • řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu
 • oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem

Kód studia: 41-55-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět