Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Stravovací a ubytovací služby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • způsob ukončení: závěrečná zkouška
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: vychází z přijímacího řádu vydaného každoročně ředitelkou školy
  • školné:
  • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru: informace budou doplněny


Profil absolventa:

Umění připravit teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Uplatníte se potom jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

Pokud škola zařadí i volitelný okruh ubytovací služby, najdete po absolvování uplatnění také v ubytovacích službách, např. při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacích zařízeních, při vykonávání drobné údržby a při službách spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.


Benefity: informace budou doplněny 


Kód studia: 65-51-E/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět