Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Kuchař-číšník, zkrácené 1leté studium

Jednoleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 1 rok
 • dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • způsob ukončení: závěrečná zkouška
 • certifikace: výuční list
 • přijímací zkoušky: ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče
 • školné:
 • možnost dalšího studia:

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Jednoletý učební obor Kuchař-číšník zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které organizujeme pod vedením učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Po celou dobu vás maximálně povedeme k samostatné práci. Budete se podílet na přípravě jídel a obsluze restauračního stylu stravování, přičemž část výuky (2-3 týdny za pololetí) strávíte na smluvních pracovištích, která zajišťují odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku.


Profil absolventa:

Osvojíte si během něj tyto dovednosti a návyky:

 • techniku posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
 • přípravu teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
 • techniku obsluhy a přípravných prací k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
 • sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
 • společenské chování a umění jednat s lidmi

Uplatnění absolventů a profesionální růst: 

Jeho absolvováním získáte střední vzdělání s výučním listem pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy a uplatníte se tak ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 65-51-H/01


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Veber, milan.veber@svetlavm.cz tel.: 733 389 749


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět