Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Obchodní akademie pro současný 2 - 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní  zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví. 


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
 • způsob ukončení: maturitní zkouška
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky:  v přijímacím řízení se posuzuje prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ . Žáci nekonají přijímací zkoušky
 • školné: k 15. dni v daném měsíci 1 000,-
 • možnost dalšího studia: absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny 


Charakteristika oboru:

Odborné zaměření obchodní akademie je realizováno dle platných osnov ve volitelných předmětech pro oblast podnikání

K tomuto účelu jsou vytvořeny náležité podmínky :

 • zřízení dvou fiktivních firem obchodujících v tuzemsku a zahraničí
 • vybudování učebny s moderní kancelářskou a výpočetní technikou
 • škola připravuje své absolventy tak, aby samostatně pohotově rozhodovali a v praxi se dokázali přizpůsobit změnám v obchodní činnosti

Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent se může ucházet o studium na vysoké škole nebo má vytvořeny podmínky k podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví.


Benefity:

Nadstandardní aktivity školy včetně prospěchového stipendia umožňují profesionální přístup k zvolenému studiu.


Kód studia: 63-41-M/02


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět