Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ekonomické lyceum dobíhající studium 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích, kde je nutná perfektní znalost kancelářských aplikací. 


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní/prezenční
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
 • způsob ukončení: maturitní zkouška
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: v přijímacím řízení se posuzuje prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Žáci nekonají přijímací zkoušky
 • školné: 1 000 Kč k 15. dni v daném měsíci
 • možnost dalšího studia: absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny 


Charakteristika oboru: 

Odborné zaměření obchodní akademie je realizováno dle platných osnov ve volitelných předmětech pro oblast podnikání.


Profil absolventa: informace budou doplněny 


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

 • na pozicích, kde je nutná perfektní znalost kancelářských aplikací
 • ve státní správě
 • další studium na VOŠ, VŠ

Benefity: informace budou doplněny 


Kód studia: 78-42-M/02


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny 


 


Zpět