Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnosti uplatnění v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru.  


Firma Subjekt: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 2 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: Předepsané tiskopisy se odesílají do 15.3. na adresu školy . Podmínkou přijetí je získání výučního listu a splnění podmínek přijímacího řízení .
  • školné: bezplatné studium 
  • možnost dalšího studia: absolvent se může ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách.

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny 


Charakteristika oboru:

Učební plán - hodinová dotace je v 1 a 2. ročníku max. 32 hodin týdně pro denní studium a 220 hodin za rok pro dálkové studium obsahuje :

a) všeobecně vzdělávací předměty povinné a výběrové , výuku jednoho zvoleného jazyka

b) odborné předměty ekonomicko administrativní

c) výběrové k profilaci studia


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Uplatnění absolventů - v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru. Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti, zejména v oboru své profese.


Benefity: informace budou doplněny


Kód studia: 64-41-L/51


Kontaktní osoba: informace budou doplněny 


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět