Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Hotelnictví a turismus

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v hotelovém a gastro provozu, je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví, je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu. 


Firma Subjekt: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání
 • způsob ukončení: maturitní zkouška
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: 
 • školné:
 • možnost dalšího studia: absolvent může navázat studiem na vysoké škole, zvláště v oborech hotelnictví, cestovní ruch a ekonomie

Charakteristika oboru:

- všeobecně vzdělávací předměty a základy přírodních věd

- odborné gastronomické předměty (technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, nauka o výživě)

- ekonomicky zaměřené předměty (ekonomika, účetnictví, marketing, management, právo, zeměpis cestovního ruchu)

- dva cizí jazyky (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny či ruštiny), popř. kurz italštiny

- práce s počítačem a obchodní korespondence

- odborné kurzy

- praxe a účast na mimoškolních gastronomických akcích

1. ročník:

 • adaptační kurz – seznámení se spolužáky a s prostředím školy
 • exkurze do vybraných hotelových provozů v Brně
 • lyžařský výcvikový kurz

2. ročník:

 • regionální soutěže (barmanství, sommelierství, cukrářství)
 • návštěva výstavy Gastro Hradec Králové
 • zeměpisná soutěž
 • účast na odborných kurzech (např. barmanství, vyřezávání ovoce)
 • poznávací exkurze do Terezína a Lidic

3. ročník:

 • slavnostní raut pro rodiče a hosty žáků
 • zahraniční praxe (Německo, Itálie, Anglie, Francie, Řecko, Španělsko)
 • účast na odborných kurzech (např. studená kuchyně, cukrářství, barista)
 • celostátní a mezinárodní gastronomické soutěže
 • Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici (pro zájemce)
 • poznávací exkurze do Osvětimi

4. ročník:

 • příprava gastronomické soutěže GASTRODEN
 • exkurze do vybraných hotelových komplexů v Praze a na Letiště Václava Havla
 • zahraniční praxe (Německo, Itálie, Anglie, Francie, Řecko, Španělsko)
 • celostátní a mezinárodní gastronomické soutěže
 • maturitní zkouška: profilová (školní) část maturitní zkoušky: ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví, hotelnictví a cestovní ruch, zpracování maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů

Profil absolventa:

- je připraven na střední řídící pozice v hotelovém a gastro provozu

- je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví

- je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu

- má praktické zkušenosti s výrobou a servisem pokrmů a nápojů

- je schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích

- má právní povědomí o podnikatelské činnosti

- ovládá základy účetní evidence, managementu a marketingu

- má zkušenosti se společenským chováním a veřejnou komunikací

- umí pracovat s počítačem a s běžnými uživatelskými programy v oboru


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent je připraven na střední řídící pozice v hotelovém a gastro provozu, je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví, je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu

Absolvent může navázat studiem na vysoké škole, zvláště v oborech hotelnictví, cestovní ruch a ekonomie


Benefity:

V průběhu studia se můžete zúčastnit také kulturně vzdělávacích zájezdů do vybraných evropských měst a na kulturní představení.


Kód studia: 65-42-M/01


Kontaktní osoba:

Mgr. Stanislav Svoboda, tel. 728 369 161,

e-mail: stanislav.svoboda@svetlavm.cz


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny Zpět