Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Informační technologie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v oblasti propagace a zpracování dat, v roli počítačových grafiků a tvůrců atd..


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 
 • způsob ukončení: maturitní zkouška
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
 • školné: informace budou doplněny
 • možnost dalšího studia: informace budou doplněny

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru: 

Mladá generace má ve svých rukou skvělé digitální nástroje, které umožňují řešit odborné problémy kvalitněji, operativněji a efektivněji. Jak ovšem tyto jedinečné podmocníky připravit a využívat tak, aby byly opravdu užitečné a zvyšovaly úroveň tvůrčí práce a flexibilní komunikaci? Pokuste se s námi najít správnou cestup rpo své uplatnění v moderním studijním oboru, který staví na více jak dvacetileté tradici výuky ICT na naší škole, špičkvoém hardware a především software vybavení.

Základní myšlenkou při tvorbě nové koncepce výuky informačních technologií bylo propojení podnětů vycházejících z dlouhodobých analýz naseazení ICT technologií v souladu s výzkumnými projekty a požadavky odborné praxe. Na tomto poli má škola jedinečné mezinárodní úspěchy v oblasti projektů, spolupráce s vysokm školstvím a publikační činnosti. Naším hlavním cílem a strategií je výuky industirálního řešení odoborné informatiky. Jedině tak je možné zaručit všem uživatelům, že budou seznámeni s postupy a metodami, které zcela zásadně ovlivňují rozvoj digitálních technologií v našem osobmím a především profesním životě. S tímto ohledme jsou voleny oblasti výuky tak, aby detailně mapovaly spektrum informačních technologií: 

 • Informačně komunikační technologie – úvodní vstup do problematiky informatiky věnovaný základům práce s výpočetní technikou. Výuka úzce navazuje na pokročilejší znalosti Microsoft Office a základních služeb dostupných v internetové síti.
 • Hardware a mikroprocesorové systémy – výuka je věnována problematice hardware počítačů, jejich architektuře a praktickým otázkám stavby digitálních systémů. Výuka úzce navazuje na problematiku výuky řešení mikroprocesorových systémů a jejich programování.
   
 • Počítačové sítě – výuka je věnována otázkám projektování a navrhování počítačových sítí z hlediska infrastruktury a technické realizace. Dozvíte se zde odpovědi na otázky spojené s paketovým přenosem, teorií ISO/OSI modelu, architekturou LAN, MAN, WAN sítí apod. Součástí výuky je realizace sítí na jednotlivých typech přenosových protokolů s důrazem na TCP/IP.
   
 • Operační systémy a jejich administrace – teoretická a praktická příprava věnovaná problematice konfigurace, instalace a administrace počítačových systémů. Dozvíte se zde o architektuře operačních systémů, jejich řešení z hlediska implementace od jednoduchých digitálních zařízení až po virtualizaci serverů a cloud řešení.
 • Počítačová grafika a publikační nástroje – problematika zpracování grafických informací pomocí rastrové a vektorové grafiky v oblasti DTP. Součástí výuky je řešení grafických problémů s využitím nástrojů pro zpracování rastrové a vektorové DTP grafiky, sazba dokumentů a jejich zpracování do podoby web prezentací.
   
 • CAD technologie – systematické nasazení ICT v průmyslové sféře a podnicích stojí na kompletních strategiích PLM, BIM apod. Ve výuce se seznámíte s problematikou tvorby digitálních prototypů v technické praxi, dozvíte se o implementaci těchto postupů do činnosti nadnárodních firem a podniků. Součástí výuky je průřezové seznámení s aplikacemi pro technické navrhování a digitální vývoj výrobků. Vedle základů strategií PLM a BIM se seznámíte s prací v aplikacích pro tvorbu 2D technické dokumentace, tvorbou 3D prototypů a PDM systémy pro správu dat. Výuka staví své základy na více jak dvacetileté spolupráci s průmyslovými podniky a firmami využívajícími ICT technologie pro zajištění své činnosti. V oblasti průmyslově orientované informatiky je naše škola držitelem několika významných certifikací a mezinárodních ocenění.
   
 • Multimédia a 3D vizualizace – v oblasti zpracování digitálních dat se stále více ujímají komplexní multimediální řešení problematiky. Prezentace dat je stále častěji interaktivnější a názornější ve spojení zvuku, animace a 3D vizualizace. V této výuce se seznámíte nejen se základy multimediální prezentace informací, ale získáte také znalosti o aplikaci těchto postupů v oblasti prezentace nových výrobků v návaznosti na jejich digitální modely a interaktivní spolupráce se zákazníky.
   
 • Programování a vývoj aplikací – počítačový svět by nemohl existovat bez software. Výuka programování na naší škole se opírá o využití nástrojů od společnosti Microsoft. V rámci Campus licence EES je stěžejním nástrojem balík produktů Microsoft Visual Studio Enterprise, který je k dispozici žákům také pro jejich domácí použití. Jedná se aktuálně o jednu z nejmodernějších sad programovacích nástrojů, která umožňuje vývojovým týmům jakékoliv velikosti proměnit své nápady na lokální, síťové nebo cloudové aplikace napříč digitálními zařízeními. Výuka programování je rozšířena dále v samostatných předmětech o oblasti programování a přizpůsobování technických řešení v oblasti produkce a průmyslové automatizace. 

 


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolvent oboru získává v průběhu studia znalosti z oblastí technického zázemí informačních technologií a vývoje aplikací. Podstatnou součástí studia je seznámení se se strategiemi a nasazením ICT v průmyslové praxi jako stěžejního nástroje pro zajištění činností firem a podniků.

Z tohoto pohledu mohou najít absolventi uplatnění v roli správců počítačových systémů, počítačových grafiků, tvůrců a editorů digitálních multimediálních materiálů v oblasti propagace a zpracování dat. Vzhledem ke znalostem průmyslového nasazení ICT mohou absolventi působit nejen v malých firmách zabývajících se oblastí ICT, ale také ve velkých průmyslových podnicích využívajících ICT jako stěžejního globalizačního nástroje pro zabezpečení své činnosti. Na této úrovni mohou být výbornými pomocníky v oblasti ICT podpory činnosti vývojových týmů pracujících s využitím PLM, BIM nástrojů a řešení. Výrazný podíl programování a znalost průmyslových řešení otevírá absolventům možnost uplatnění v roli profesně specializovaných vývojářů a systémových integrátorů napříč technickými obory.


Benefit:

Výuka oboru Informační technologie je úzce provázaná se zkušenostmi a projekty reealizovanými v oblasti nasazení ICT technologií do průmyslové praxe a se zkušenostmi ze spolupráce s vysokým odborným školstvím. Žákům je v rámci studia poskytováno špičkové technické zázemí s rozsáhlým software vybavením od společnosti Microsoft, Autodesk, Siemens, Festo, Borland, Adobe, Corel apod.

Součástí podpory výuky ICT na naší škole je možnost získat zcela bezplatně po dobu studia několik desítek odoborných aplikací v hodnotě několika miliónů korun a využíva je tak zcela legálně pro nekomereční činnosti na svých domácích počítačích. Jedná se aktuálně o software aplikace poskytované v rámci Campus licence Microsoft EES a kompletní portfolio průmyslových aplikací společnosti Autodesk pro tvorbu digitálních prototypů, vizualizaci, analýzy, design a správu dat. Dále žáci naší školy získávají přístup k cloud řešením pro komunikaci a výměnu dat. Pro detailní popis technologií dostupných na naší škole můžete nahlédnout na stránky věnované informatice, případně produktům společnosti Microsoft a Autodesk. 


Kód studia: 18-20-M/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět